מזרן פעילות 1.40/1.00

מזרן פעילות 1.30/1.60

מזרן פעילות 1.50/2.00